פורטל קישורים

רתימת הלומדים ללמידה מרחוק - מרצים

היכרות עם מגוון עקרונות פדגוגים המעודדים תלמידים ללמוד מרחוק

ajax-loader