פורטל קישורים

מה השאלה שלך? שימוש בשאלות פוריות להעמקת דיונים בכיתה - מרצים

שימוש בפרקטיקת “מה השאלה שלך?” על מנת להעמיק דיון בכיתה.

ajax-loader