פורטל קישורים

מבוא לפילוסופיה של החינוך - מרצים

יסודות הפילוסופיה כשער לחינוך הומניסטי וטיפוח האדם המעצב את גורלו. נלמד יחד, בסיוע גדולי ההוגים בהיסטוריה, על הדרכים שבהם כל אדם יכול להרחיב את אנושיותו ולתת משמעות לחייו, ובמיוחד על אלה שראויים להיות מחנכים לילדינו: אוהבי תרבות, אוהבי ילדות, ובאישיותם המיוחדת נעשים גשר דיאלוגי ורב-השראה בין שניהם.
ajax-loader