פורטל קישורים

כלים לתכנון שיעור מבוסס עיצוב אוניברסלי ללמידה - מרצים

מטרת הקורס לראות במגוון ובשונויות ערך, ולפתח את יכולת המורים ל”השתמש” בשונויות למידה מיטבית ומיטיבה. בנוסף, הקורס מקנה למורים כלים לבנות שיעורים על פי תפיסת העיצוב האוניברסלי המכוונים להסרת מירב החסמים המקשים על הלומדים ולהגדלת המעורבות של כלל התלמידים בכיתה.
ajax-loader