פורטל קישורים

חכה, פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה - מרצים

קורס זה עושה סדר בספרות העשירה של חינוך החשיבה – זרם בעל השפעה חינוכית רבה. הוא מחלק את חינוך החשיבה לשלוש גישות לחינוך החשיבה: גישת המיומנויות, גישת הנטיות וגישת הבנה. בעקבות הקורס תבינו את הרעיונות העיקריים של חינוך החשיבה וכיצד לקדם אותם במערכת החינוך ובמערכות אחרות.
ajax-loader