פורטל קישורים

חושבים על הוראה מחדש: מודלים פדגוגיים נבחרים - מרצים

אנו מזמינים אתכם לחשוב על מקצוע ההוראה מחדש, על תפקידו ועל האפשרויות הטמונות בו. קורס זה מבקש לחשוף בפניכם מודלים פדגוגיים שונים, המייצגים מגוון תפיסות הוראה המותאמות יותר לימינו. דרך שיחות עם מומחים ואנשי חינוך, מדדים תיאורטיים ויישומים נבחן אפשרות להוראה חדשה ואחרת

ajax-loader