פורטל קישורים

התמחות פיתוח אפליקציות היברידיות, "מה זו אפליקציה היברידית מבוססת HTML5 אפליקציית ניטיב מול אפליקציות היברדיות"

In this presentation we will examine the pros and cons of the different types of mobile apps that you can build. We will look at web, native and hybrid mobil...

פליקציות למכשירים ניידים -סרטון באנגלית
ajax-loader